Nie Igraj z Ogniem. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy

Nie Igraj z Ogniem. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy

Bezpieczeństwo pożarowe to w Polsce problem często niedoceniany. Tymczasem liczby pokazują, że tylko w zeszłym roku wybuchło u nas prawie 126,5 tys. pożarów. Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Nie Igraj z Ogniem powstało po to, by gasić problem jak najbardziej palący – niską świadomość Polaków nt. bezpieczeństwa pożarowego, której skutkiem jest rosnąca liczba pożarów i ich niepożądanych skutków.

Przystosowanie do życia w bezpieczeństwie

W budynkach spędzamy ponad 80% naszego życia. Ten fakt powinien wystarczyć, by przywiązywać wagę do ich odpowiedniego zabezpieczenia. Tymczasem nowe budynki to budynki energooszczędne, które odbiegają od tradycyjnych rozwiązań użytkowo-materiałowych i mają zdecydowanie grubszą izolację cieplną, nierzadko palną. Pomimo zmian w prawie w zakresie efektywności energetycznej, nie zmieniają się odpowiednie przepisy bezpieczeństwa pożarowego. Skutki zaczynają być widoczne. Według danych statystycznych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, tylko w zeszłym roku bezpośrednie szkody wywołane pożarami budynków wyniosły blisko 1 mld złotych. Przy czym ta liczba nie uwzględnia strat biznesowych i środowiskowych. Najczęstszą przyczyną pożarów była nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem.

W znakomitej większości przypadków tragicznych i kosztownych skutków można byłoby uniknąć lub znacząco ograniczyć straty, stosując odpowiednie środki pasywnej i aktywnej ochrony przeciwpożarowej, również podejmując działania o charakterze organizacyjnym. Pośród wszystkich budynków, jakie uległy w zeszłym roku ogniowi, jedynie 1% posiadało instalacje wykrywające zagrożenie za to w wielu zastosowano palne materiały budowlane, o niskich klasach reakcji na ogień. – tłumaczy Maria Dreger, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa pożarowego „Nie Igraj z Ogniem”.

Wiedza to do bezpieczeństwa klucz

Jak zmienić niekorzystny trend? Nowo powstałe Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Nie Igraj z Ogniem będzie działać na rzecz większego bezpieczeństwa pożarowego. Głównie poprzez oddziaływanie na świadomość inwestorów prywatnych i publicznych, deweloperów, wykonawców, ekspertów branżowych oraz mediów budowlanych i zajmujących się tematyką BHP. O merytorycznej sile stowarzyszenia stanowią jego członkowie: profesjonaliści związani z budownictwem, strażacy, eksperci w dziedzinie aktywnych i pasywnych systemów ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pracy.

Misja Stowarzyszenia to upowszechnianie informacji na temat bezpieczeństwa pożarowego, edukacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo od projektowania przez realizację, aż po użytkowanie budynków. Poprzez publikacje, wykłady, konferencje, konsultacje czy bardziej popularne akcje, pokazy chcemy zwiększyć świadomość ryzyka pożarowego, a jednocześnie sposobów jego ograniczania. Będziemy starali się docierać z naszym przekazem do wszystkich tych, którzy mają wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów mieszkalnych, publicznych, przemysłowych i usługowych. Tak, byśmy wszyscy mogli czuć się bezpiecznie we wszystkich budynkach, w których przebywamy, pracując, ucząc się, czy spędzając wolny czas. Również w naszych własnych czterech kątach – podsumowuje Maria Dreger.

 

Read more