Jak zachować bezpieczeństwo, gdy zwiększa się zagrożenie.

Jak zachować bezpieczeństwo, gdy zwiększa się zagrożenie.

Nowe nowe niemieckie wymagania dla styropianowych systemów ociepleń (ETICS), bez których system uznaje się za normalnie palny (B2 wg DIN)

To głównie zwiększająca sie grubość izolacji cieplnej sprawia, że z roku na rok w każdym metrze kwadratowym ocieplenia jest coraz większa ilość materiałów o niskich klasach reakcji na ogień, czyli materiałów, które w pewnych warunkach mogą się zapalić.

Obecność większej ilości potencjalnego paliwa, a tym są palne substacje dla ognia, przekłada się wprost na wzrost zagrożenia pożarowego. Tym bardziej, że w tym przypadku dotyczy to ropopochodnych tworzyw sztucznych, których spalanie może przebiegać gwałtowniej niż materiałów celulozowych, tradycyjnie obecnych w naszym otoczeniu. Dlatego, dla zrównoważenia ryzyka, zwiększającego się wraz z ilością paliwa, wprowadzane są wymagania, mające na celu ograniczenie możliwości jego zapalenia się lub, gdyby to jednak nastapiło, do spowolnienia rozprzestrzeniania się ognia po całej fasadzie.

Charakterystycznym przykładem są Niemcy, najbardziej rozwinięty rynek systemów ociepleń, gdzie w ślad za zmianami, które pogarszają bezpieczeństwo, uzupełnia się je o środki, które równoważą te niekorzystne skutki. Tym samym zapobiegając zwiększaniu ryzyka.
Już w latach 90-tych, gdy grubości izolacji cieplnej wzrosły do 10 cm, Niemcy wprowadzili obowiązek zabezpieczania newralgicznych miejsc przy otworach okiennych (nadproży, ościeży) m. in. przez zastąpienie lokalnie izolacji ze styropianu niepalną izolacją cieplną z wełny mineralnej.
Po roku 2000, i dziesiątkach badań pełnej skali, dopuścili możliwość zastąpienia tych zabezpieczeń niepalnymi pasami ppoż, dzielącymi na mniejsze pola płaszczyzny ścian obłożonych trudno zapalną (ale jednak palną) okładziną ETICS. Niepalne pasy ppoż, wykonane z niepalnych materiałów i przymocowane do litego mineralnego podłoża, okalają budynek co najmniej co dwie kondygnację, tym samym utrudniają możliwość rozprzestrzenienia się ognia po fasadzie. To daje straży pożarnej dodatkowy czas.

Życie pokazało, że te rozwiązania, choć skuteczne, są niewystarczające, bo odnoszą się tylko do sytuacji, gdy pożar ma miejsce wewnątrz budynku i ogień wychodzący z pomieszczenia na zewnątrz oddziałuje na fasadę bezpośrednio ponad otworem okiennym. Tymczasem w sposób szczególny jest narażona na działanie ognia strefa ścian bezpośrednio przylegająca do terenu, bądź użytkowanych elementów sąsiadujących budynków, takich jak dachy, parkingi i te miejsca należy również specjalnie zabezpieczyć.

Dlatego przed niespełna rokiem Niemcy wprowadzili kolejne wymagania. Poza już wymaganymi zabezpieczeniami stref przy wszystkich otworach okiennych, balkonowych, znajdujących sie w ścianach zewnętrznych, lub traktowanymi jako ekwiwalentne barier ogniowych w formie niepalnych pasów okalających budynek co drugą kondygnację, wprowadzono kolejne środki, których celem jest zwiększonna ochrona ppoż. ścian zewnętrznych trzech najniższych kondygnacji ponad terenem. Dodatkowo obowiązkowe stało się zabezpieczenie górnej skrajnej krawędzi trudno zapalnego ocieplenia, jesli sąsiaduje ono z innymi, palnymi elementami budynku np. dachem. Środki ochrony ppoż w dolnej strefie fasad, w postaci pasów ppoż i/lub niepalnej okładziny oraz icgh rozmieszczenie różni się w zależności od grubości styropianowej izolacji i rodzaju podłoża. I tak:

W systemach ETICS na podłożach mineralnych, z z płytami styropianowymi o grubości do 300 mm:

 1. Pierwszy pas przeciwpożarowy zaczyna się przy dolnej krawędzi systemu ocieplenia maksymalnie 90 cm nad poziomem terenu
 2. Drugi pas przeciwpożarowy znajduje się na wysokości stropu pierwszej kondygnacji nad terenem, jednak nie może być oddalony osiowo od leżącego poniżej pasa więcej niż o 3 m. W przypadku większych odległości, należy wykonać dodatkowy pas przeciwpożarowy.
 3. Trzeci pas przeciwpożarowy na wysokości stropu trzeciej kondygnacji nad terenem, jednak nie może być oddalony osiowo od leżącego poniżej pasa więcej niż o 8 m. W przypadku większych odleglości należy zamontować dodatkowe pasy przeciwpożarowe.

W przypadku ociepleń ETICS z płytami ze styropianu o grubości ponad 300 mm do maksymalnie 400 mm, nie wystarczają niepalne pasy ppoż.:

 1. Obowiązkowe jest wykonanie niepalnej okładziny ścian zewnętrznych powyżej cokołu do poziomu stropu nad drugą kondygnacją, o wysokości co najmniej 6 m,
 2. Pierwszy pas przeciwpożarowy należy wykonać od dolnej krawędzi systemu izolacji cieplnej ze styropianem
 3. Kolejny pas przeciwpożarowy na wysokości stropu nad trzecią kondygnacją ponad poziomem terenu, oddalony osiowo odpasa ppoż leżącego poniżej nie więcej niż o 3 m. W przypadku większych odległości niezbędny jest dodatkowy pas .

Pasy przeciwpożarowe muszą spełniać następujące wymagania:

 • wysokość ≥ 200 mm,
 • izolacja cieplna z lamelowych płyt wełny mineralnej, niepalnych
 • przyklejonych na całej powierzchni mineralną zaprawą klejową (spoiwo: wapno i/lub cement) 
 • dodatkowo przymocowanych atestowanymi kołkami odpowiednimi dla systemów izolacji cieplnej, zgodnie z wytycznymi.

Dla całego ocieplenia ETICS, i jego komponentów, od dolnej krawedzi, ponad cokołem aż do wysokości stropu trzeciej kondygnacji również obowiązują określone wymagania:

 • minimalna grubość warstwy wierzchniej (tynk i warstwa zbrojona) równa 4 mm, w przypadku wykonania elewacji z płytek typu klinkierowego grubość warstwy zbrojonej ≥ 4 mm,
 • siatka zbrojąca o masie powierzchniowej ≥ 150 g/m².
 • na wewnętrznych narożnikach budynków w warstwie zbrojoną kątowniki z siatką z włókna szklanego, o masie powierzchniowej min 280 g/m² i wytrzymałości na rozrywanie > 2,3 kN/5 cm (w stanie dostarczonym).
 • styropian o gęstości objętościowej maks. 25 kg/m³ oraz

Takie same środki ochrony przeciwpożarowej należy zastosować, wykonując ocieplenie (ETICS) ze styropianem na istniejącym ociepleniu z materiałem izolacyjnym w postaci styropianu, wełny mineralnej lub na płytach z wełny drzewnej.

ETICS_gr300_z-opisami

W przypadku, gdy całkowita grubość materiału izolacji cieplnej jest nie większa niż maksymalnie 300 mm, w obszarze pasów ppoż. materiały izolacyjne starych dociepleń lub płyty z wełny drzewnej muszą być całkowicie wyfrezowane, tak by pasy ppoż były mocowane bezpośrednio do nośnej, litej mineralnej ściany.

W przypadku, gdy całkowita grubość materiału izolacji cieplnej jest większa niż 300 mm do maksymalnie 400 mm, wówczas styropian starego ocieplenia i płyty z wełny drzewnej powyżej cokołu chroniącego przed wodą rozbryzgową, od wys. max 90 cm ponad poziomem terenu muszą być całkowicie usunięte aż do wysokości stropu nad 2. kondygnacją, jednakże co najmniej do wysokości 6 m. W obszarze kolejnych pasów przeciwpożarowych każda izolacji cieplna starego ocieplenia oraz płyty z wełny drzewnej muszą być całkowicie wyfrezowane, tak by pasy ppoż. zostały zamocowane bezpośrednio do nośnej, litej, mineralnej ściany.

ETICS_gr400-z-opisami

 

Informacje źródłowe

ico_www Tekst wytycznych

ico_pdf Tłumaczenie wytycznych