O Stowarzyszeniu

 

N asze stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Nie Igraj z Ogniem to organizacja działająca na rzecz poprawy warunków w budynkach w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Stowarzyszenia, jako organizacja, zrzesza dobrowolnie w swoich kręgach zarówno ekspertów z zakresu pasywnych i aktywnych systemów przeciwpożarowych, aktywnych członków straży pożarnej, zarówno w zakresie prewencji jak i służb ratowniczo-gaśniczych. Do członków stowarzyszenia należą również osoby blisko związane z tematyką bezpieczeństwa pożarowego jak również kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli bliska Ci jest ta tematyka i chciałbyś właczyć się w działania Stowarzyszenia, napisz do nas na adres info@stowarzyszenienizo.org

I stotne jest to, że w budynkach spędzamy ponad 80% naszego czasu. Dziś budujemy coraz więcej, coraz nowocześniej. Zmienia się sposób projektowania, materiały, jak również wykorzystanie budynków. Nie pozostaje to bez wpływu na bezpieczeństwo osób przebywających w tych budynkach jak i samych budynków.

Z auważmy, że przepisy prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie nadążają dziś za zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Skutkuje to bardzo często niedopasowaniem zarówno aktywnych jak i pasywnych rozwiązań przeciwpożarowych do realiów użytkowania obiektów. A na szali jest tutaj życie ludzkie i mienie.

O rganizacja nasza działa na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Poprzez działania edukacyjne, publikacje, konferencje informujemy i przedstawiamy możliwości i sposoby podnoszenia poziomu ochrony przeciwpożarowej obiektów. Realizując misję edukacyjną Stowarzyszenie bierze również czynny udział w konsultacjach, tworzeniu i komentowaniu aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, w tym jednym z ważniejszych dokumentów w tej sprawie czyli Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 
Aktualnie działania oraz informacje odnośnie poruszanych przez Stowarzyszenie w danym momencie tematów, można znaleźć na stronie Publikacji, gdzie umieszczane są wszelkiego rodzaju materiały edukacyjne, artykuły, prezentacje, wypowiedzi, czy filmy związane z bezpieczeństwem pożarowym.