Bezpieczeństwo pożarowe budynków – praca zbiorowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków – praca zbiorowa

Mimo że mówi się o bezpieczeństwie pożarowym budynków w istocie dotyczy ono ludzi, mienia, w tym istniejącego majątku i potencjalnych zysków, a także środowiska. Są to więc zarówno wartości materialne, które da się stosunkowo łatwo przeliczyć na pieniądze, jak i trudniejsze do oszacowania, nieraz bezcenne dobra niematerialne, zdrowie, życie, zabytki kultury materialnej, których utraconych w pożarze nie da się przywrócić do istnienia i których strata może być najbardziej dotkliwa. …

To początek wstępu Marii Dreger do publikacji Bezpieczeństwo pożarowe budynków – praca zbiorowa. Przedstawia ono najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowe autorstwa wielu znakomitych ekspertów z Polski. Publikacja ta jest ogólnodostepna i bezpłatna. Jest wynikiem pracy Stowarzyszenia i ekspertów z zakresu ppoż.

Pobierz całą publikację