Ochrona przeciwpożarowa budynków na Muratorplus.pl

Ochrona przeciwpożarowa budynków na Muratorplus.pl

W roku 2014 straż pożarna odnotowała 145 237 pożarów. Nie wszystkie dotyczyły oczywiście budynków, ale i tak liczba takich zdarzeń jest niepokojąco duża. To sygnał, żeby jeszcze bardziej zaostrzyć kryteria przeciwpożarowych właściwości wobec materiałów i konstrukcji budowlanych.

Przepisy i standardy przeciwpożarowe nie są tworzone pro forma, w każdym bowiem aspekcie chodzi o jak największe bezpieczeństwo ludzi i mienia. Nie ma obiektów odpornych na ogień – pożary zdarzają się we wszystkich. W roku 2014 strażacy gasili pożary w 27 353 budynkach mieszkalnych, w 2228 obiektach użyteczności publicznej i 2232 produkcyjnych. Ogień to żywioł, ale przestrzegając zasad i odpowiednich materiałów można się mu coraz dłużej opierać.

Więcej na http://www.muratorplus.pl/technika/ochrona-przeciwpozarowa-budynkow/