O bezpieczeństwie pożarowym fasad

O bezpieczeństwie pożarowym fasad

Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej od lat 80-tych zmieniły się aż 7-krotnie, za każdym razem idąc w kierunku zwiększenia ich poziomu. Grubość palnego materiału na elewacji, która w latach 90-tych wynosiła 5 cm, a aktualnie wynosi 15-20 cm, to 3-4 razy więcej. Aby zredukować skutki takich pożarów Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP wydało Wytyczne projektowania ociepleń elewacji ETICS. Celem zastosowania proponowanych rozwiązań jest ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia po elewacji do czasu rozpoczęcia akcji gaśniczej.